O nama

Naša organizacija

Asocijacija digestivne onkologije Srbije (ADOS) je multidisciplinarno udruženje koje okuplja sve specijalnosti koji se bave dijagnostikom i lečenjem pacijenata sa malignim oboljenjima digestivnog trakta. Asocijacija je osnovana 2010.godine, a idejni tvorac i prvi predsednik bio je Prof.dr Dušan Jovanović. Od osnivanja ADOS je redovan član evropskog udruženja digestivne onkologije (ESDO). Naš osnovni cilj je unapređenje digestivne onkologije, u vidu podizanja svesti i aktivnosti u prevenciji malignih oboljenja, edukaciji i uvođenju novih metoda I terapijskih procedura u medikalnoj onkologiji, onkološkoj hirurgiji i radioterapiji. Važna misija ADOS-a je organizacija stručnih skupova, usavršavanje mladih eksperata I saradnja sa drugim udruženjima lekara I pacijenata.