Predsednik Asocijacije digestivne onkologije Srbije (ADOS)

DR


Dr Nenad Mijalković

Gastroenterolog-digestivni onkolog,

Načelnik Dnevne bolnice za digestivnu onkologiju,
Klinika za gastroenterohepatologiju,
Univerzitetski Klinički centar Srbije

Sekretar ADOS-a

DR


Dr Jelena Jevtović

Klinika za gastroenterohepatologiju, Univerzitetski Klinički centar Srbije

Upravni odbor

DR

Prof.dr Ivan Nikolić

Gastroenterolog-digestivni onkolog , Institut za onkologiju VojvodineDR

Doc.dr Miljan Ćeranić

Abdominalni hirurg, Klinika za urgentnu I abdominalnu hirurgiju, Univerzitetski Klinički centar Srbije


DR

Kl. asist dr Dragan Vasin

Radiolog,Klinika za radiologiju, Univerzitetski Klinički centar SrbijeDR

Doc. dr Suzana Stojanović Rundić

Specijalista radiolog, Nacelnik dnevne bolnice radioterapije, Institut za Radilogiju i Onkologiju Srbije


DR

Prof. dr Nebojsa Manojlović

Gastroenterolog-digestivni onkolog, Vojnomedicinksa AkademijaDR

Dr Zoran Andrić

Internista onkolog, KBC "Bezanijska kosa"
DR

Mr pharm Tadijana Todorov

Univerzitetski Klinički centar Srbije
Savetodavni odbor

DR

Prof.dr Maja Pavlov

Abdominalni hirurg,Prva hirurska klinika, Univerzitetski Klinički centar Srbije


DR

Prof. dr Tomica Milosavljević

Gastroenterolog, OB Euromedik, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu


DR

Prof. dr Aleksandra Pavlović Marković

Gastroenterolog,Klinika za gastroenterohepatologiju, Univerzitetski Klinički centar Srbije

DR

Prof. dr Marjan Micev

Patolog, Univerzitetski Klinički centar Srbije
DR

Dr Radmila Janković

Molekularni biolog, Institut za radiologiju i onkologiju SrbijeDR

Prof. dr Aleksandra Đurić Stefanović

Radiolog, Univerzitetski Klinički centar SrbijeDR

Prof. dr Mlađan Protić

Abdominalni hirurg, Institut za onkologiju VojvodineDR

Prof. dr Velimir Marković

Abdominalni hirurg, Prva hirurška klinika, Univerzitetski Klinički centar Srbije